TIN TỨC CÁC BÁO

Hoạt động chuyên môn

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA” GIAO LƯU HỌC SINH LỚP 5″

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA” GIAO LƯU HỌC SINH LỚP 5″

Trong không khí vui tươi của toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta đang hướng về lễ kỹ niệm 73 ngày TL QĐ NDVN 22/12/ 1944 – 22/12/2017 và 28 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12/1989...

Hoạt động công đoàn

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 10 TỔ 4+5

KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN THÁNG 10 TỔ 4+5

CĐCS TRƯỜNG TIỂU HỌC GIO PHONG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    TỔ CÔNG ĐOÀN 4+5                                  Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc    Gio Phong, ngày 2  tháng 10 năm 2017                       KẾ HOẠCH...

Hoạt động ngoài giờ lên lớp

VUI HỘI TRĂNG RẰM 2017

VUI HỘI TRĂNG RẰM 2017

Ngày 15 tháng 8 năm 2017 Trường Tiểu học Gio Phong đã tổ chức Vui hội trăng rằm cho toàn thể các em học sinh trong nhà trường. Sau đây là một số hình ảnh hoạt động: Hình ảnh...

Khuyến học

Xây dựng dòng họ khuyến học ở Gio Linh

Xây dựng dòng họ khuyến học ở Gio Linh

Ông Đỗ Quang Lương, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho biết, phong trào khuyến học của các dòng họ ở Gio Linh phát triển mạnh mẽ trong những năm qua đã góp phần...